Αποκομιδή μπάζων & Ενοικιάσεις κάδων

Παράλληλα με την αποκομιδή των μπαζών που ευρίσκονται στο χώρο της βιομηχανίας , της επιχείρησης, της κατοικίας , της αυλής κλπ, ενοικιάζουμε και τους