Χαλκός – Ανακύκλωση

Περισυλλέγουμε και ανακυκλώνουμε Χαλκό από βιομηχανίες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ιδιώτες. Απλά καλέστε μας.