Εργοστάσια & Βιομηχανίες – Αποψιλώσεις μετάλλων

Αναλαμβάνουμε την αποξήλωση όλων των μετάλλων που υπάρχουν σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις γενικά. Μέταλλα που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις ή στον περιβάλλοντα χώρο.