Λατομεία – Διαλύσεις

Διαλύουμε παλαιά λατομεία, περισυλλέγουμε μέταλλα, παλαιά μηχανήματα και φορτηγά από τους χώρους του λατομείου. Εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει όλες τις εργασίες καθαρισμού του χώρου.