Υλικά & Οχήματα του στρατού – Αγορά

Αγοράζουμε υλικά μετάλλου και οχήματα από τον Στρατό. Σκοπός μας είναι η ανακύκλωση και γενικά η καλύτερη διαχείριση τους για ένα καλύτερο περιβάλλον.

Υλικά & Οχήματα από ΔΕΚΟ – Αγορά

Αγοράζουμε υλικά μετάλλου και οχήματα από ΔΕΚΟ και γενικά από το Δημόσιο. Σκοπός μας είναι η ανακύκλωση και γενικά η καλύτερη διαχείριση τους για ένα καλύτερο περιβάλλον.

Aυτοκινήτα Ο.Τ.Κ.Ζ – Αγορά, Μεταφορά, Ανακύκλωση

Αγοράζουμε, μεταφέρουμε και ανακυκλώνουμε αυτοκίνητα O.T.K.Z. Ένα απλό τηλεφώνημα αρκεί και θα βρισκόμαστε στο χώρο σας. Ειδικοί εκτιμητές, εκτιμούν το όχημα, σας πληρώνουν και το εξειδικευμένο συνεργείο μας φορτώνει και μεταφέρει το παλαιό σας όχημα προς ανακύκλωση. Απλά καλέστε μας.

Μπαταρίες – Ανακύκλωση

Συλλέγουμε για ανακύκλωση μπαταρίες και με αυτό τον τρόπο βοηθούμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Με ένα τηλεφώνημα θα είμαστε κοντά σας. Καλέστε μας.

Παλαιός σίδηρος- Συλλογή & Ανακύκλωση

Η περισυλλογή παλαιού σιδήρου από τους ιδιώτες είναι μία από τις πολλές υπηρεσίες μας. Μετά από κλήση σας, ερχόμαστε στο χώρο σας, ζυγίζουμε τον σίδηρο, σας πληρώνουμε άμεσα στην καλύτερη τιμή και εν συνεχεία τον ανακυκλώνουμε.

Αποκομιδή μπάζων & Ενοικιάσεις κάδων

Παράλληλα με την αποκομιδή των μπαζών που ευρίσκονται στο χώρο της βιομηχανίας , της επιχείρησης, της κατοικίας , της αυλής κλπ, ενοικιάζουμε και τους κάδους στους οποίους φορτώνονται τα μπάζα. Παρέχουμε άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Aποκομιδή Aπορριμάτων από βιομηχανίες

Αναλαμβάνουμε την αποκομιδή απορριμμάτων από βιομηχανίες και επαγγελματικούς χώρους γενικά. Σε ελάχιστο χρόνο τα συνεργεία μας ελευθερώνουν τον χώρο σας από τα απορρίματα.