Παλαιά μηχανήματα & φορτηγά εν λειτουργία – Αγορά

Μην σας απασχολεί η απόσυρση του παλαιού μηχανήματος ή φορτηγού σας το οποίο βρίσκεται ακόμη εν λειτουργία. Εμείς το αγοράζουμε και εν συνεχεία το