Παλαιά μηχανήματα – Αγορά

Μία από τις υπηρεσίες μας είναι και η αγορά παλαιών μηχανημάτων. Πελάτες μας βιομηχανίες, επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς και ιδιώτες. Αναλαμβάνουμε την περισυλλογή από τον