Παλαιός σίδηρος- Συλλογή & Ανακύκλωση

Η περισυλλογή παλαιού σιδήρου από τους ιδιώτες είναι μία από τις πολλές υπηρεσίες μας. Μετά από κλήση σας, ερχόμαστε στο χώρο σας, ζυγίζουμε τον