Σκράπ Μέταλλα – Συλλογή

Περισυλλέγουμε και ανακυκλώνουμε scrap μέταλλα από βιομηχανίες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ιδιώτες. Απλά καλέστε μας.