Υλικά & Οχήματα από ΔΕΚΟ – Αγορά

Αγοράζουμε υλικά μετάλλου και οχήματα από ΔΕΚΟ και γενικά από το Δημόσιο. Σκοπός μας είναι η ανακύκλωση και γενικά η καλύτερη διαχείριση τους για