Υλικά & Οχήματα του στρατού – Αγορά

Αγοράζουμε υλικά μετάλλου και οχήματα από τον Στρατό. Σκοπός μας είναι η ανακύκλωση και γενικά η καλύτερη διαχείριση τους για ένα καλύτερο περιβάλλον.