Δημόσιο

Εγκαθιστούμε κάδους περισυλλογής παλαιών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών στους Δήμους όλης της χώρας. Σκοπός μας είναι η περισυλλογή και ανακύκλωση τους.
Αγοράζουμε υλικά μετάλλου και οχήματα από τον Στρατό. Σκοπός μας είναι η ανακύκλωση και γενικά η καλύτερη διαχείριση τους για ένα καλύτερο περιβάλλον.
Αγοράζουμε υλικά μετάλλου και οχήματα από ΔΕΚΟ και γενικά από το Δημόσιο. Σκοπός μας είναι η ανακύκλωση και γενικά η καλύτερη διαχείριση τους για ένα καλύτερο περιβάλλον.