Επιχειρήσεις

Παράλληλα με την αποκομιδή των μπαζών που ευρίσκονται στο χώρο της βιομηχανίας , της επιχείρησης, της κατοικίας , της αυλής κλπ, ενοικιάζουμε και τους κάδους στους οποίους φορτώνονται τα μπάζα. Παρέχουμε άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Αναλαμβάνουμε την αποκομιδή απορριμμάτων από βιομηχανίες και επαγγελματικούς χώρους γενικά. Σε ελάχιστο χρόνο τα συνεργεία μας ελευθερώνουν τον χώρο σας από τα απορρίματα.
Μία από τις υπηρεσίες μας είναι και η αγορά παλαιών μηχανημάτων. Πελάτες μας βιομηχανίες, επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς και ιδιώτες. Αναλαμβάνουμε την περισυλλογή από τον χώρο σας και σας πληρώνουμε άμεσα.
Η πολυετής εμπειρία μας στην περισυλλογή και ανακύκλωση μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε εργασίες όπως η περισυλλογή και ανακύκλωση βαρέων και ελαφρών μηχανημάτων από βιομηχανίες, επιχειρήσεις γενικά, καθώς και από ιδιώτες και δημόσιους φορείς. Σκοπός μας η διάλυση και κοπή και εν συνεχεία η ανακύκλωση.
Είμαστε από τις λίγες εταιρείες που αναλαμβάνουμε το δύσκολο έργο της κοπής των πλοίων. Εξειδικευμένα συνεργεία με άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό φέρνουν εις πέρας και τις δυσκολότερες περιπτώσεις, μικρών ή μεγαλύτερων πλοίων.
Διαλύουμε παλαιά λατομεία, περισυλλέγουμε μέταλλα, παλαιά μηχανήματα και φορτηγά από τους χώρους του λατομείου. Εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει όλες τις εργασίες καθαρισμού του χώρου.