Ιδιώτες

Αγοράζουμε, μεταφέρουμε και ανακυκλώνουμε αυτοκίνητα O.T.K.Z. Ένα απλό τηλεφώνημα αρκεί και θα βρισκόμαστε στο χώρο σας. Ειδικοί εκτιμητές, εκτιμούν το όχημα, σας πληρώνουν και το εξειδικευμένο συνεργείο μας φορτώνει και μεταφέρει το παλαιό σας όχημα προς ανακύκλωση. Απλά καλέστε μας.
Συλλέγουμε για ανακύκλωση μπαταρίες και με αυτό τον τρόπο βοηθούμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Με ένα τηλεφώνημα θα είμαστε κοντά σας. Καλέστε μας.
Η περισυλλογή παλαιού σιδήρου από τους ιδιώτες είναι μία από τις πολλές υπηρεσίες μας. Μετά από κλήση σας, ερχόμαστε στο χώρο σας, ζυγίζουμε τον σίδηρο, σας πληρώνουμε άμεσα στην καλύτερη τιμή και εν συνεχεία τον ανακυκλώνουμε.