Ανακύκλωση Μετάλλων

Περισυλλέγουμε και ανακυκλώνουμε Χαλκό από βιομηχανίες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ιδιώτες. Απλά καλέστε μας.
Περισυλλέγουμε και ανακυκλώνουμε profile αλουμινίου από βιομηχανίες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ιδιώτες. Απλά καλέστε μας.
Περισυλλέγουμε και ανακυκλώνουμε scrap μέταλλα από βιομηχανίες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ιδιώτες. Απλά καλέστε μας.
Περισυλλέγουμε και ανακυκλώνουμε μέταλλα Ανοξείδωτο Inox από βιομηχανίες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ιδιώτες.  Απλά καλέστε μας.
Περισυλλέγουμε και ανακυκλώνουμε μέταλλα μπρούτζου από βιομηχανίες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ιδιώτες. Απλά καλέστε μας.
Σκραπ Χαλκός Α΄ – Σκραπ Χαλκός B΄ – Σκραπ Ορείχαλκος (Μπρούτζος) – Σκραπ Ψυγεία ορειχάλκου – Σκραπ Ψυγεία Σερμπεντίνα – Σκραπ Αλουμίνιο σκληρό – Σκραπ Αλουμίνιο προφίλ – Σκραπ Αλουμίνιο γρέζι – Σκραπ Αλουμίνιο κουτάκι – Ανακύκλωση Σκραπ Μολύβι – Σκραπ Αντιμόνιο – Σκραπ Καταλύτες αυτοκινήτων – Σκραπ Βιομηχανικά εξαρτήματα συνδυασμών μετάλλων