Μπρούτζος – Ανακύκλωση

Περισυλλέγουμε και ανακυκλώνουμε μέταλλα μπρούτζου από βιομηχανίες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ιδιώτες. Απλά καλέστε μας.