Σκραπ Καλωδίων – Συλλογή & Ανακλυκλωση

Συλλέγουμε από τον χώρο σας σκράπ καλωδίων με σκοπό την ανακύκλωση. Τα άχρηστα για σας καλώδια περισυλλέγονται και οδηγούνται στην ανακύκλωση.