Χαλκός – Ανακύκλωση

Περισυλλέγουμε και ανακυκλώνουμε Χαλκό από βιομηχανίες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ιδιώτες. Απλά καλέστε μας.

Προφίλ Αλουμινίου – Ανακύκλωση

Περισυλλέγουμε και ανακυκλώνουμε profile αλουμινίου από βιομηχανίες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ιδιώτες. Απλά καλέστε μας.

Σκράπ Μέταλλα – Συλλογή

Περισυλλέγουμε και ανακυκλώνουμε scrap μέταλλα από βιομηχανίες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ιδιώτες. Απλά καλέστε μας.

Ανοξείδωτο Inox – Ανακύκλωση

Περισυλλέγουμε και ανακυκλώνουμε μέταλλα Ανοξείδωτο Inox από βιομηχανίες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ιδιώτες.  Απλά καλέστε μας.

Μπρούτζος – Ανακύκλωση

Περισυλλέγουμε και ανακυκλώνουμε μέταλλα μπρούτζου από βιομηχανίες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ιδιώτες. Απλά καλέστε μας.

Mη σιδηρούχο μεταλλικό σκράπ – Ανακύκλωση

Σκραπ Χαλκός Α΄ – Σκραπ Χαλκός B΄ – Σκραπ Ορείχαλκος (Μπρούτζος) – Σκραπ Ψυγεία ορειχάλκου – Σκραπ Ψυγεία Σερμπεντίνα – Σκραπ Αλουμίνιο σκληρό – Σκραπ Αλουμίνιο προφίλ – Σκραπ Αλουμίνιο γρέζι – Σκραπ Αλουμίνιο κουτάκι – Ανακύκλωση Σκραπ Μολύβι – Σκραπ Αντιμόνιο – Σκραπ Καταλύτες αυτοκινήτων – Σκραπ Βιομηχανικά εξαρτήματα συνδυασμών μετάλλων

Kάδoi περισυλλογής ΑΗΗΕ – Τοποθέτηση

Εγκαθιστούμε κάδους περισυλλογής παλαιών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών στους Δήμους όλης της χώρας. Σκοπός μας είναι η περισυλλογή και ανακύκλωση τους.